Mnemonics, Data channel, RAZ_EDTC


ChannelRAZ_EDTC
DescriptionEDTC Raw Z-Axis Acceleration Data
Unit quantity Acceleration
Property Z_Acceleration

Related tools
ToolDescription
EDTCB EDTC Raw Z-Axis Acceleration Data
Return to Curve Mnemonic Dictionary