Mnemonics, Data channel, SA_STRAIN_FORM_PRESS


ChannelSA_STRAIN_FORM_PRESS
DescriptionSample Test Formation Pressure, Strain Gauge
Unit quantity Pressure
Property PressureRelated products
ProductDescription
POLARIS Sample Test Formation Pressure, Strain Gauge


Return to Curve Mnemonic Dictionary