Mnemonics, Units, KilohertzUnitStandard FormNameScaleOffset
kHz1000 Hzkilohertz1.00E+0030.00E+000
KHZkHzkilohertz1.00E+0030.00E+000

Related resources

Return to Curve Mnemonic Dictionary