Data channels


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  

(207 pages)
 
UR13 USVPOSMS4 V_MUSC
UR14 USWT V_MWAT
UR15 UT V_ORTH
UR16 UTDL V_PARA
URAC UTED V_PYRI
URAN UTIM V_QUAR
URAN_RT UTMM V_SAND
URAU UTMN V_SHAL
URCO UTMX V_SIDE
URFS UTND V_SILT
URW1 UTQ1 V_SMI1
URW2 UTQ2 V_SMI2
URZM UTQC V_UBWA
US_CLS_DIAM_FB UTRPM V_UGAS
US_CLS_FORC_FB UTTD V_UHYD
US_DIAM UTVO V_UIWA
US_DIAM_UNCAL UU V_UOIL
US_FORC UVRD V_USFL
US_OPN_DIAM_FB UWAL V_UWAT
US_OPN_FORC_FB UWAV V_XBWA
US_PRES UWF V_XGAS
USAM UWFD V_XHYD
USBI UWFD_SL V_XIWA
USBI_RF UWFD_TL V_XOIL
USC UWVF V_XSFL
USEC UWVF_DET_TIME V_XWAT
USED UWVF_QC V0
USER_LWD_PRESSURE_DROP UZ V0DC
USER_MAX_DP V_ALBI V1
USER_MWD_PRESSURE_DROP V_ANHY V1M3
USER_REMARK V_BIOT V2M3
USEZ V_CALC V34_UNCAL
USF1 V_CARB V3M3
USF2 V_CHLO V45_UNCAL
USGI V_CLA1 V56_UNCAL
USGI_RF V_CLA2 VA12
USI V_CLAY VA23
USLG V_COAL VA31
USLGCR V_DOLO VAAMP_A
USLGLR V_EVAP VAAMP_B
USLGWR V_GLAU VAAMP_C
USLI V_GYPS VAAMP_D
USLP V_HALI VAFV
USMS V_IGNE VAFV_FV
USOI V_ILLI VALB
USOI_FILT V_ISOL VALI
USQ1 V_KAOL VALID_POINT_FLAG
USTMP V_META VALT
USVPOSMS1 V_MHYD VAMP
USVPOSMS2 V_MONT VANG
USVPOSMS3
 

Return to Curve Mnemonic Dictionary