Mnemonics, Parameters, GAIX


CodeGAIX
DescriptionManual Gain X
Unit quantity Unitless
Property

Related tools
ToolDescription
DSST Manual Gain X
DSST-B Manual Gain X
DSST-C Manual Gain X
DSST-H Manual Gain X
DSSTA Manual Gain X
DSSTB Manual Gain X
DSSTC Manual Gain X
Return to Curve Mnemonic Dictionary